Členská sekce

login  
heslo

Nemáte ješte své uživatelské jméno a heslo? Zaregistrujte se!


Vyhledávání

termín

Vyhledání využívá Google.


ESF

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Aktuality z realizace projektu

ROK 2010

V PONDĚLÍ 11. LEDNA 2010 PODALA SZeŠ DALOVICE NOVOU PROJEKTOVOU ŽÁDOST v rámci 1. kola výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (Prioritní osa 3 – Další vzdělávání, Oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání) podala projektovou žádost. Cílem projektu VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ je vytvořit a realizovat program v rámci dalšího vzdělávání na téma údržby veřejné zeleně a krajiny v Karlovarském kraji. Základní osnova projektu se skládá z výukových modulů:  věřejná zeleň, krajinotvorba, trávníkářství, legislativa v oblasti veřejné zeleně, dendrologie - arboristika, ekonomika arozpočtování.Počítá se i s přednáškou zahraničního lektora. O výsledku úspěchu či neúspěchu projektové žádosti budeme informovat. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

AKTUÁLNÍ PŘEHLED ODBORNÝCH SEMiNÁŘŮ, KONFERENCÍ Z PROBLEMATIKY TRÁVNÍKÁŘSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH ČESKÉHO SVAZU GREENKEEPERŮ (www.czgreen.com)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


V NEDĚLI 4. KVĚTNA 2008 BYL SLAVNOSTNĚ UKONČEN TÉMĚŘ DVOULETÝ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT. JEŠTĚ PŘED TÍM SE USKUTEČNILO PRAKTICKÉ TRÁVNÍKÁŘSKÉ CVIČENÍ.
ODBORNOU ZÁVĚREČNOU PRÁCI A OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO KURZU ZÍSKALO CELKEM 37 ÚČASTNÍKŮ.
V ČELE ZKUŠEBNÍ KOMISE BYL PROFESOR ING. FRANTIŠEK HRABĚ, CSc. Z MZLU BRNO. VŠEM SRDEČNĚ GRATULUJEME A PŘEJEME HODNĚ PROFESIONÁLNÍCH A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ.

PRO ÚPLNÝ ZÁVĚR JEŠTĚ PŘIPRAVUJEME DRUHÉ VÝUKOVÉ CD SE VŠEMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY 2. CYKLU PROJEKTU


POSLEDNÍ USKUTEČNĚNÉ AKCE V RÁMCI PROJEKTU


1. Praktické cvičení TRÁVNÍKÁŘSTVÍ, které odborně zajišťovala firma COMPO, MZLU BRNO a AGROSTIS TRÁVNÍKY ROUSÍNOV - sobota 3. KVĚTNA 2008
  

Program:
8.45 - 12.00 Golfový areál Háje - Kolová
 

13.00 - 15.30 hodin Golfový areál Mariánské Lázně3.
 Obhajoba závěrečné práce - neděle 4. KVĚTNA 2008 SZeŠ Dalovice 

1. Praktické cvičení DENDROLOGIE a KRAJINNÁ ARCHITEKTURA, které odborně zajišťovali lektoři z občanského sdružení CESTA Z MĚSTA- sobota 26. DUBNA 2008
FOTOGRAFIE Z AKCE


2.
Praktické cvičení MODERNÍ TRENDY V MALÉ MECHANIZACI, které odborně zajišťovala firma HUSQVARNA PRAHA - sobota 12. DUBNA 2008 - Golf Resort Karlovy Vary Olšová Vrata

 

   FOTOGRAFIE Z AKCE

3.
Praktické cvičení ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY, které odborně zajišťovala firma Dušan DIVIŠ - ZÁVLAHY - neděle 13. DUBNA 2008 - školní zahrada SZeŠ Dalovice

 FOTOGRAFIE Z AKCE


x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

4. 6. 2008 UKONČNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU ZELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI

Během víkendu 24. - 25. 5. 2008 byl ukončen vzdělávací projekt ZELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ (více na www.czgreen.com/zvcb).

Tisková zpráva (.PDF)

2. 6. 2008 POZVÁNKA NA TURISTICKÝ POCHOD KRÁSNOU PŘÍRODOU


Krajina kolem Bečova byla místem výuky účastníků projektu a můžeme tuto akci všem doporučit.


28. 5. 2008 Akce v Nežichově


POZVÁNKA NA BIOJARMARK V NEŽICHOVĚ

 

25. 5. 2008 Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Chcete poskytovat osvětu v oblasti životního prostředí? V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než
42 milionů eur. Cílem podpory je vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden. Více informací na www.opzp.cz nebo přímo v odkazu ...

21. 5. 2008 Padlí na okrasných dřevinách

Na stránkách www.zahradaweb.cz byl publikován odborný článek Dr. Ing. Libora Jankovského, MZLU v Brně. Padlí se projevují jako bílé moučnaté povlaky na listech, výhonech, květech i plodech rostlin. Zvláště v posledních letech je výrazný vzestup padlí na celé řadě hostitelů. Nejvýrazněji se symptomy infekce projevují ve druhé polovině roku nejen u okrasných dřevin, ale i u hospodářsky významných plodin (... celý text příspěvku ...)


20. 5. 2008
Nové hřiště v Hostivaři - nové možnosti, nové pracovní příležitosti

Stavba druhé devítky se v pražské Hostivaři nepředpokládá nejen kvůli nedostatku vhodného prostoru, ale také proto, že městská hřiště svým charakterem použití ukazují, že většina hráčů hraje především z časových důvodů 9 jamek. O to víc areál žije a jeho vedení se může soustředit na kvalitu poskytovaných služeb a přípravu bohaté programové nabídky. Více informací v příspěvku Luboše Procházky na www.casopis-green.cz nebo přímo v odkazu ...


17. 5. 2008
Konference "Golfová hřiště v krajině"

V Senátu PČR se ve dnech 3. až 4. července uskuteční konference Golfová hřiště v krajině. Jedním z jejích hlavních cílů je přispět ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi investory či provozovateli hřišť a orgány státní správy, samosprávy, ekologickými organizacemi a veřejností. Více informací v odkazu internetového
časopisu GREEN ...

15. 5. 2008 
Blíží se červnový seminář TRÁVNÍKY 2008

Hydroosev a mykorhiza trávníků (přednášející Tomáš Gabriel), Suchovzdornost trav (Ivo Našinec) či Kondicionéry při zatravňování extrémních stanovišť (Ivo Hartmann) – tato a další zajímavá témata přinese odborný seminář TRÁVNÍKY 2008 - 26. až 27. června ve Vysočanech 1 (Hrušovany). Více na stránkách časopiosu Green


15. 5. 2008
Projekty schválené v rámci 2. a 3. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Na stránkách OPŽP byly uveřejněny schválené projekty v jednotlivých opatřeních. I Karlovarský kraj získal finanční prostředky. Více informací na www.opzp.cz  nebo přímo v odkazu


15. 5. 2008 Příklady táhnou …

Ing. Helena Součková, CSc. na stránkách www.zahradaweb.cz komentuje některé příklady z Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství (dále OP RVMZ) z období let 2005 – 2006. Uvedené uskutečněné projekty jsou inspirací v současném plánovacím období EU v letech 2007 – 2013 v Programu rozvoje venkova, který nabízí každoročně dotační příležitosti pro žadatele (... celý text příspěvku ...)

12. 5. 2008 Trávník v EDENU

Pokud sledujete trávníkářskou problematiku, jistě Vám neunikly zprávy a fotografie z pokládání travního koberce na novém stadionu Slavie v Edenu
- odkaz z www.casopis-green.cz (autor Luboš Procházka - ... celý text příspěvku ...

- odkaz z www.stadioneden.cz - fotogalerie
- odkaz z www.tyden.cz - fotogalerie Roberta Sedmíka - ... celý text a fotogalerie ...
- odkaz z www.slavia.cz - fotogalerie
- odkaz z www.sportreport.lidovky.cz - ... celý text příspěvku ...

11. 5. 2008 Upoutávka na internetové stránky EKOZAHRADY

V souvislosti s předchozími aktualitami doporučujeme ještě jeden zajímavý odkaz na ekologické zahrady - www.ekozahrady.com 

11. 5. 2008 Upoutávka na zajímavý pohled nejen na zahradní architekturu

10. 5. 2008 byl na stránkách www.enviweb.cz publikován článek Zakládáme ekologickou zahradu.
Pokud jste se pro ekozahradu rozhodli, následující řádky vám poradí s prvními kroky. Rozhodli jste se pro založení ekozahrady? Aby vám v budoucnu přinášela jen radost a užitek, musíte dodržet několik hlavních zásad, kterými se ekozahradnictví výrazně liší od toho tradičního. (... celý text příspěvku ...)

10. 5. 2008 Navštivte zajímavé stránky ZAHRADA PRO RADOST

Pokud hledáte zajímavé názory na ekologickou zahradu, pak Vám doporučujeme navštívit internetové stránky www.zahradaproradost.cz 

10. 5. 2008 Navštivte zahradnickou výstavu v ZAHRADĚ TEPLÁ

Příjemné počasí Vám jistě zpestří nedělní návštěvu zahradnického areálu v ZAHRADĚ TEPLÁ - Klášter Teplá (9 - 17 hodin) - více viz upoutávka z 1.5.2008

9. 5. 2008 Sítinovka pěnišníková – nenápadný obyvatel rododendronů

Na stránkách www.zahradaweb.cz byl 8.5.2008 publikován aktuální článek z oblasti ochrany rostlin. Rododendrony jsou trvalou a neodmyslitelnou součástí zahrad a parků. V době kvetení jsou tyto dřeviny pěstované ve skupinách nebo jako solitéry výraznou dominantou keřového patra parkové flóry s vysokou estetickou hodnotou. V zahradní architektuře se pestré palety barev jejich květů využívá v kompozici parků a městské zeleně. Podobně je tomu i ve stále se častěji vyskytujících okrasných zahradách v intravilánech měst či v již existujících nebo nově vznikajících zahradách suburbií. Autorem příspěvku je RNDr. Jan Kabíček, CSc. (... celý text příspěvku ...)      

9. 5. 2008 Květinové novinky pro všestranné využití

Na stránkách www.zahradaweb.cz byl 7.5.2008 publikován aktuální článek z oblasti zahradnictví. Stále více se v našich městech a obcích setkáváme s výsadbou květinových záhonů, které už nejsou pouze plošně osazovány monotónně jednou odrůdovou letničkou. Autor: Ing. Ludmila Dušková (... celý text příspěvku ...)     

5. 5. 2008 V neděli 4. 5. 2008 obhájilo 37 účastníků projektu své odborné práce

Každý z účastníků, který chtěl získat osvědčení o absolvování vzdělávacího projektu VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ, musel vypracovat závěrečnou odbornou práci, počítačovou prezentaci a obhájit své vědomosti vystoupením před zkušební komisí. V čele komise byl profesor Ing. František Hrabě, CSc. (MZLU Brno). Za Český svaz greenkeeperů byl přítomen Ing. Karel Kubata - sekretář svazu. Dalšími odborníky, kteří posuzovali kvalitu závěrečných prací byli zahradní architekti Ing. Naděžda Sochorová a Ing. Jiří Šindelář, formální náležitosti hodnotila Ing. Jaromíra Vavřinová. K posouzení závěrečných prací byli ještě přibráni další odborníci z praxe. Těm všem patří také poděkování za posouzení a připomínkování téměř 1.000 stran textu a projektových dokumentací. 

Pro všechny účastníky projektu a pro ty, kteří sledovali průběh téměř dvouleté vzdělávací akce, připravujeme závěrečnou zprávu, která bude k dispozici na našich internetových stránkách.

1. 5. 2008 POZVÁNKA na Dny otevřených dveří aneb „jak se dá žít s květinami…“ čtvrtek 8. 5. – neděle 11. 5. 2008 od 9.00 – 17.00 hod. – tradiční největší zahradnická akce v Karlovarském kraji – ZAHRADA TEPLÁ – Klášter Teplá

 


30.4.2008 Dotace v rámci NATURA 2000 pomohou zachovat původní druhy lesních porostů

Do 15. května je možno požádat o částečnou kompenzaci za snížení hospodářského využití lesů v rámci programu Natura 2000, který má za cíl zachovat původní druhovou skladbu lesního porostu na vybraných lokalitách. Dotace 60 EUR se vyplácí na hektar porostní skupiny za rok po dobu 20 let při splnění podmínek stanovených dnes schváleným nařízením vlády.
Informace byla uveřejněna na stránkách www.agronavigator.cz, UZPI, 29. 4. 2008 (... clý text informace ...)

 

 

 

VÍCE ODBORNÝCH INFORMACÍ Z PROBLEMATIKY LESNICTVÍ NALEZNETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen ÚHÚL), který je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky. www.uhul.cz

30.4.2008 Platba v rámci Natura 2000 v lesích 

Dne 16. dubna bylo na jednání Vlády ČR schváleno Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích - více informací na stránkách MZe ČR (... celý text informace ...


28.4.2008 Upoutávka na areál sobotní výuky

Golfový areál GC Háje byl přihlášen v roce 2006 do soutěže o stavbu roku Karlovarského kraje - více v odkazu

27.4.2008 V sobotu 26. 4. 2008 se uskutečnilo další praktické cvičení

Cílem praktického cvičení bylo v terénu demonstrovat vývoj zahradní a krajinářské architektury od starověku po současnost na příkladech v krajině (zámecký park Valeč, krajinná památková zóna Valečsko, zámecký park Chýše, Klášter Teplá).  Hodnotily se dendrologicky významné exempláře. Účastníci cvičení se mohli seznámit se základními prvky studia zahradní a krajinářské architektury v dochovaných reliktech v krajině, v uměleckých dílech (malby, sochy) a archiváliích (plány, písemnosti). Velmi zajímavá byla zahradní archeologie. Posledním tématem cvičení byly ukázky tzv. Florentské charty (regenerace, renovace, rekonstrukce, adaptace díla zahradní a krajinářské architektury). Zámecký park na Valči byl rovněž modelovým příkladem podaného projektu na revitalizaci urbanizované krajiny v rámci Operačního programu Životní prostředí.Doprovodné materiály:
ZAHRADY A PARKY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Zahradní archeologie – nástroj poznání historických zahrad (Autor: Gražyna Novotná (VÚKOZ Průhonice) p
ůvodní publikace in: Zahrada – park – krajina, roč. 13, 2003, s. 18-19. - přímý odkaz na stránkách Národního památkového ústavu (... vstup ...)

ODKAZY: 
Klášter Teplá
Státní zámek Valeč
Zámek Chýše

26.4.2008 Hygienické a fytopatologické vlastnosti pěstebních substrátů a organických hnojiv

Na internetových stránkách www.zahradaweb.cz byl 22.4.2008 publikován odborný článek Ing. Jaroslava Váňi, CSc., VÚRV, Praha-Ruzyně. Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, je možno uvádět do oběhu hnojiva a substráty, které nepoškozují životní prostředí, neohrožují úrodnost půdy ani zdraví lidí nebo zvířat. Jelikož hnojiva a substráty uváděné do oběhu musí být registrována, je garantem nezávadnosti hnojiv Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který o registraci rozhoduje. (... celý text příspěvku ...)


23.4.2008 Vyhlášení soutěže o nejlépe realizované sadovnické dílo 

Na internetových stránkách Svazu zakládání a údržby zeleně byla pod záštitou ministra životního prostředí České republiky uveřejněna výzva k celostátní soutěži o nejlépe realizované sadovnické dílo (... přímý vstup na podmínky soutěže - aktualita z 20. 4. 2008 ...)


23.4.2008 Nová INSPIRACE - 1/2008

Na internetových stránkách Svazu zakládání a údržby zeleně bylo uveřejněno nové číslo odborného čtvrtletníku INSPIRACE 1/2008 (... přímý odkaz na vadání časopisu ...)


22.4.2008 Upoutávka na soutěž: POZOR NA INVAZE

Cílem soutěže je podnícení osvěty v jednotlivých regionech, podnícení diskuse a zájmu veřejnosti o řešení problematiky invazních druhů, podnícení interakcí mezi soutěžícími a lidmi spojenými s invazními druhy (úředníci, učitelé, zahradníci ap.), zdokumentování řešení, současného povědomí a reálných problémů, vytvoření zpětné vazby ke vznikajícím informačním materiálům v regionech, podnícení využití formátu amatérských filmů dostupných na internetu. Více podrobností naleznete na internetových stránkách ZO ČSOP Jaroměř - přímo v odkazu22.4.2008 Odborná kniha nejen o zemědělství, ale i o krajině Zemědělství a krajina: Cesty k vzájemnému souladu

Na stránkách www.infovenkov.cz byla 4.4. 2008 uveřejněna upoutávka na novou publikaci Bioinstitutu. (autor: HOL)
Autorský kolektiv z domácích i zahraničních pracovišť se pod vedením prof. Bořivoje Šarapatky a Dr. Urse Niggliho rozhodl zpracovat ucelený text, který by poskytl informace o transformaci krajiny z minulého jednoúčelového využití pro agrární produkci blíže k návratu do rovnovážné ekologicky diverzifikované krajiny, ve které by se obnovila biotická rozmanitost a jež by vedla k udržitelnému zemědělství. (... celý text příspěvku ...


22.4.2008 Byl vyhlášen Program podpory regionů

ČSOB a Poštovní spořitelna
vyhlásily druhý ročník Programu podpory regionů, jehož cílem je podpořit lokální aktivity prospěšné místním obyvatelům a životu v dané oblasti.
V letošním roce bude program realizován celkem v sedmi krajích. Na každý jednotlivý kraj připadá částka ve výši 500 000 korun.

Každý z navrhovatelů může zažádat o příspěvek na financování vybraného projektu až do výše 100 000 korun. Garantem programu je Fórum dárců.
Příspěvek uveřejněný na www.infovenkov.cz, 10. 4. 2008, autor : MIG. (... celý text příspěvku ...)


21.4.2008 Opět trochu chemie - Čas huminových a stimulačních přípravků přichází

Huminové a stimulační přípravky (LEXIN, LIGNOHUMÁT) lze hodnotit jako perspektivní a velmi účinné stimulátory fotosynteticky aktivních pigmentů, které optimalizují nejen jejich tvorbu, ale i aktivitu. Konečný efekt používání pozná každý greenkeeper na kvalitě vzhledu hrací plochy. Příspěvek uveřejněný na www.casopis-green.cz, 17.4.2008, autor Luboš Procházka. (... celý text příspěvku ...


21.4.2008 Zelené bariéry plné života - příspěvek na téma živé ploty

Velmi estetické – tvarované ploty ze dřevin mají vždy své kouzlo. Hřiště navíc mohou chránit před větrem, prachem, hlukem i před pohledy kolemjdoucích. Zelené ploty (mohou být i víceřadé) poskytují útočiště mnoha užitečným živočichům, často v nich hnízdí i ptáci. Příspěvek uveřejněný na www.casopis-green.cz, 18.4.2008, autor David Košík. (... celý text příspěvku ...

20.4.2008 Zákon č. 118/2008 Sb. o převodu pozemků - O podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky (odkaz uveřejněn na www.infovenkov.cz, 15.4.2008 - autor: hol) - ... celý text odkazu a zákona ... 

19.4.2008 Zkušenosti ukazují obdobná pochybení příjemců dotací napříč operačními programy

Příspěvek o zkušenostech uveřejněný na www.enviweb.cz 17.4.2008. Řídící orgány dotačních programů, jejichž prostřednictvím byly v ČR v letech 2004-2006 rozdělovány prostředky z fondů Evropské unie, mají již k dispozici řadu poznatků z kontrol příjemců unijní podpory. Souhrnný pohled na nejčastější nedostatky i na uplatňované sankce umožňuje anketa, s níž redakce Dotací oslovila zástupce sedmi relevantních programů. (... celý text příspěvku ...)

19.4.2008 Kvalita žádostí z Operačního programu Životní prostředí stoupá

Velký zájem o dotace z OP Životní prostředí (OPŽP) potvrdily úvodní tři výzvy, které již byly uzavřeny. Zřejmý je také vzestup kvality žádostí. Příspěvek uveřejněný na www.enviweb.cz, 17.4.2008 (... celý text příspěvku ...)

19.4.2008 Nová kniha - Průvodce přírodou východního Krušnohoří

Ekologická organizace Grüne Liga Osterzgebirge, která sídlí v Dippoldiswalde, uspěla se svým projektem "Naturführer Osterzgebirge" (překlad jste si přečetli v titulku) a právě připravuje obsáhlou dvojjazyčnou publikaci o východních Krušných horách. Více informací v odkazu na stránkách www.enviweb.cz, uveřejněno 19.4.2008 (... celý text příspěvku ...

19.4.2008 Výskyt nových plevelných druhů v trvalých kulturách - odborný příspěvek

Druhové složení plevelných druhů obecně na zemědělské půdě prochází neustále složitým vývojovým cyklem. Plevelné druhy se průběžně přizpůsobují změnám v technologiích pěstování plodin a změnám ve složení pěstovaných plodin. Odborný příspěvek ze stránek www.zahradaweb.cz, uveřejněno  15.4.2008, autor: Ing. Jan Mikulka, CSc. (... celý text příspěvku ...)

18.4.2008 Výzvy na nové projekty: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Průběžně naše návštěvníky o možnostech podávat nové projekty v oblasti vzdělávání. Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost budou v nejbližší době vypsány výzvy. Podrobnosti a aktuality můžete sledovat na stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje. K dispozici jsou rovněž všechny materiály ze semináře, který se uskutečnil před dvěma týdny.(... informace v odkazu ...) 

17.4.2008 Výzvy na nové projekty - ESF

Průběžně naše návštěvníky informujeme o možnostech podávat nové projekty v oblasti vzdělávání. Aktuality naleznete v odkazu na stránkách www.esfcr.cz
- ... přímý vstup na výzvy 

14.4.2008 Praktické cvičení - malá mechanizace

V neděli 13.4.2008 proběhlo praktické cvičení účastníků vzdělávacího projektu k problematice malé mechanizace se zaměřením na instalaci závlahového systému.


12.4.2008 Praktické cvičení - malá mechanizace

V sobotu 12.4.2008 proběhlo další praktické cvičení účastníků vzdělávacího projektu. Problematice nových trendů v malé mechanizaci se věnovali odborníci profesionální firmy HUSQVARNA. V areálu Golf Resort Karlovy Vary se účastníci  seznámili se souborem malé mechanizace a v praxi si vše mohli vyzkoušet.


CELÝ SOUBOR FOTOGRAFIÍ Z AKCE V NOVÉ FOTOGALERII

AREÁL GOLF RESORT KARLOVY VARY 

11.4.2008 Prunus padus ´Cinovskis‘ (syn. P. padus ´Novosibirsk‘ )

Odborný příspěvek, uveřejněný na www.zahradaweb.cz, 11.4.20008; Autor: Ing. J. Obdržálek, VÚKOZ Průhonice, v. v. i.   - Střemcha (Prunus padus L.) je rozšířena v mírném pásmu Euroasijské lesní podoblasti. Přirozeně roste podél vodních toků, mokřadů, na okrajích lesů a ve světlých lužních porostech na jaře zamokřených a v létě vysychavých, od nížin až do horského /montánního/ pásma. (... celý text příspěvku ...)

11.4.2008 Pro všechny, kteří vyžadují profesionalitu

Společnost Agria-Werke GmbH ve své značce spojuje především kvalitu a bezpečnost. Za své šedesátileté působení mezi producenty techniky, určené pro domácí a profesionální trh, prošla zajímavým vývojem. Příspěvek o technice a technogii firmy AGRIA, uveřejněno na www.zahradaweb.cz, 10.4.2008, autor Helena Piková  (... celý text příspěvku ...) Více také na stránkách www.agria.cz

10.4.2008 Bakteriální listová skvrnitost poinzécie – další problém pro zahradníky?

Aztékové pěstovali poinzécie (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch) jako okrasné i užitkové rostliny. Z původní plané formy rostoucí v Mexiku bylo dosud vyšlechtěno více než 100 kultivarů, které se využívají především jako hrnkové rostliny okrasné “květem”, méně často bývají využívány k řezu. Poškození listů skvrnitostí nebo opadem výrazně ovlivňuje možnost prodeje a cenu. Odborný příspěvek Ing. I. Šafránkové, Ph.D., MZLU v Brně  (lektorka ochrany rostlin v našem projektu), uveřejněno na www.zahradaweb.cz,   8.4.2008 (... celý text příspěvku ...) 

7.4.2008 Přihlašte svůj oblíbený strom do ankety Strom roku 2008

Nadace Partnerství vyhlašuje sedmý ročník celostátní ankety Strom roku. Návrh na Strom roku 2008 můžete zasílat do 30. května 2008. Cílem ankety je upozornit na význam stromů pro životní prostředí a vzbudit zájem lidí o krajinu, ve které žijí. ... Více informací v následujícím odkazu

7.4.2008 JEŠTĚ JE ČAS - DOTACE MŽP ČR!!! - SMĚRNICE MŽP č. 1/2008 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2008

Na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR byla zvěřejněna výzva k podávání žádostí - PROGRAM PÉČE O KRAJINU 2008
Podrobnosti - směrnice, formuláře přímo na stránkách MŽP ČR

7.4.2008 Partnerství, o.p.s. spustila nové webové stránky

Nové webové stránky Obecně prospěšné společnosti Partnerství s kompletní nabídkou poskytovaných služeb najdete na adrese www.partnerstvi-ops.cz . Partnerství, o.p.s nabízí zajištění služeb při přípravě a vedení projektů zaměřených především na oblast životního prostředí... Více čtěte zde

7.4.2008 Pozemkové úpravy prospívají krajině

Odborný příspěvek k problematice pozemkových úprav uveřejněný na stránkách www.infovenkov.cz, 31.3.2008 - autor MIG.
Nové polní cesty, protierozní a protipovodňová opatření, nové prvky v krajině, pozemkové úpravy upravují vlastnické vztahy k půdě, vytvářejí podmínky pro efektivní hospodaření, mají půdo-ochrannou funkci, dotvářejí ráz krajiny
(... celý příspěvek ...)

6.4.2008 Když stromky na jaře neraší

Může se vám stát, že zasazené stromky na jaře nevyraší, i když jste jim při výsadbě věnovali potřebnou péči. Přitom nejsou seschlé, ani poškozené mrazem. Co s tím, jak dál postupovat? Nabízíme recept soběslavské firmy RAŠELINA. „Víme, jak na to“ – říkají odborníci M. Komžík a J. Chudý.
(uveřejněno na www.casopis-green.cz, 6.4.2008; autor: Luboš Procházka). Více informací přímo v odkazu

6.4.2008 Kvalitní hnojiva nejen pro greeny

Častým problémem nově zakládaných golfových hřišť je fakt, že mnohdy neskýtají zrovna ideální podmínky pro trávu. Netýká se to pouze greenů a odpališť zakládaných na pískové vegetační vrstvě. Přitom pouze dokonalý vegetační pokryv dělá podle Josefa Straky z firmy AGROSTIS Trávníky hřiště hřištěm.
(uveřejněno na www.casopis-green.cz, 30.3.2008; autor: Ing. Josef STRAKA, PhD. - Agrostis Trávníky Rousínov). Více informací přímo v odkazu a zejména v nejbližším vydání GREENU 1/2008

5.4.2008 Miniaturní, malokvěté a trpasličí odrůdy denivek

4.4.2008 byl publikován článek na stránkách www.zahradaweb.cz o vlastnostech denivek. Autor: Ing. Jaroslav Vintera a Ing. Petra Vinterová   (... celý text příspěvku ...)


3.4.2008 Zahradní slavnosti 12. a 13. dubna 2008 na statku Bernard2.4.2008 Nový časopis pro žadatele o evropské peníze

PRAHA (SFŽP ČR) - Státní fond životního prostředí ČR připravil pro zástupce obcí, státní instituce i širokou veřejnost časopis Priorita, který má pomoci čtenářům k lepší orientaci v dotační politice Evropské unie a České republiky. (... více informací v odkazu ...), informace ze stránek www.ekolist.cz/

Ze zdroje OPŽP: Objednávka zasílání časopisu Priorita

2.4.2008 Investice do zeleně ve Vyškově

Město Vyškov investovalo v letošním roce do zeleně
- uveřejněno na www.ekolist.cz, 1. 4. 2008 (... celý text příspěvku ...)

2.4.2008 Závěry z hodnocení stavu veřejné zeleně

Příspěvek ze Sborníku vědecké konference s mezinárodní účastí Strom a květina – součást života, pořádaného Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., v Průhonicích 4. až 5. září 2007 - uveřejněno na stránkách www.zahradaweb.cz , 1. 4. 2008 (... celý text příspěvku ...) : Autor: Ing. Eva Sojková, VÚKOZ

30.3.2008 Louka - založení přírodní louky s planými rostlinami

Příspěvek uveřejněný na stránkách www.enviweb.cz. Jedná se o výběr z nové knihy TAJEMSTVÍ DĚDEČKOVY ZAHRADY Společnosti Reader’s Digest Association.

30.3.2008 Vítání jara v Bečovské botanické zahradě - sobota 5. 4. 2008 (14 - 18 hodin)


Akce určená pro nejširší veřejnost k propagaci aktivit znovuobnovení Bečovské botanické zahrady. V rámci programu budou zajištěno dětské odpoledné, sportovní hry, kulturní vystoupení a komentovaná prohlídka po botanické zahradě s průvodcem. Na závěr akce bude svržena Morana do vod Teplé a slavnostně přivítá no jaro v bečovském údolí. Trasa do botanické zahrady bude vyznačena. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Místo konání: Areál Bečovské botanické zahrady, Bečov nad Teplou
Spolupořádá: 23/02 ZO ČSOP BERKUT a Město Bečov nad Teplou
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šindelář
e-mail: zocsopberkut@seznam.cz, tel.: 736 642 792, http://www.zocsopberkut.cz30.3.2008 Odkaz na stránky ZO ČSOP BERKUT

Na stránkách ZO ČSOP BERKUT byly uveřejněny první informace o zajímavých akcích a projektech v okolí Bečova.  V minulém roce viděli účastníci našeho vzdělávacího projektu výsledky práce např. v Bečovské botanické zahradě.

30.3.2008 Zajímavé poznámky pro územní plánování


Na stránkách www.enviweb.cz byl 28.3.2008 uveřejněn zajímavý článek k problematice územního plánování. Kromě věcných připomínek a úskalí nového plánování jsou zde uvedeny odkazy na platnou legislativu. (... celý příspěvek ...)


29.3.2008 Staré stromy - impozantní složka přírody


Starý strom bezesporu působí impozantním dojmem. Kromě toho může být i ostrovem či oázou pro život mnoha organismů.

V příspěvku Jakuba Horáka  (FŽP ČZU v Praze) je přiblížena problematika spojená s přítomností starých stromů okolo nás. Zdroj: www.enviweb.cz , 29.3.2008 (... celý text příspěvku ...)29.3.2008 Námět pro "nové" trvalky


Rohovec olověncovitý

Rohovec Ceratostigma plumbaginoides Bunge (syn. Plumbago larpentae Lindl.) patří do čeledi Plumbaginaceae – olověncovité. Je známých kolem deseti druhů, jedná se o trvalky nebo keře rostoucí od západní až po severní Čínu, Himaláje, Tibet, Etiopii.
Příspěvek ze stránek www.zahradaweb.cz,  autor: Ing. Václav Jabůrek.
(... celý text příspěvku ...)


28.3.2008 Příspěvek k problematice rekonstrukce střech

Odborný příspěvek, který úzce souvisí s problematikou zelených střech, byl publikován na stránkách www.enviweb.cz 27. 3. 2008 (... celý text příspěvku ...)

23.3.2008 DOTACE MŽP ČR!!!
- SMĚRNICE MŽP č. 1/2008 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2008

Na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR byla zvěřejněna výzva k podávání žádostí - PROGRAM PÉČE O KRAJINU 2008
Podrobnosti - směrnice, formuláře přímo na stránkách MŽP ČR

 

23.3.2008 Pozvánka na jarní zahradnickou výstavu DŮM A ZAHRADA - LOUNY

První letošní výstavou na lounském výstavišti bude zahradnický veletrh DŮM A ZAHRADA. Brány výstaviště se otevřou ve dnech 17. až 20. dubna. Cílem je představit návštěvníkům co nejširší nabídku zahradního vybavení, doplňků a rostlin, nezapomínáme ani na stále více žádaný venkovní nábytek, zahradní techniku a nejrůznější doplňky pro vaší zahrádku. (zdroj: www.infovenkov.cz, 17.3.2008 - celý text příspěvku ... )
 


23.3.2008 Doprovodné materiály

Na stránkách Ekologického centra MELUZÍNA (www.meluzina.info) jsou uveřejněny metodické materiály (např. druhově pestré louky, oživení místních odrůd ovoce) - přímý vstup na stránky21.3.2008 Internetové stránky záchranných programů 

Příspěvek ze stránek www.agronavigator.cz, 20.3.2008, autor: Mgr. Světluše Bodoková.

Stránky www.zachranneprogramy.cz  obsahují aktuální informace o druzích, jejichž záchranné programy již běží, i pro které se teprve připravují. Celková koncepce záchranných programů je zaštítěna AOPK ČR a ministerstvem životního prostředí. Součástí stránek jsou rovněž obecné informace o biologii a ekologii vybraných druhů a souhrnný přehled jejich legislativní ochrany v ČR i na mezinárodní úrovni.
 
Jedná se v pořadí o druhé internetové stránky, které se věnují samostatné oblasti činnosti AOPK ČR. Na začátku prosince byly zpřístupněny stránky www.biomonitoring.cz, které poskytují informace o sledování (monitoringu) a hodnocení ochrany evropsky významných přírodních fenoménů, tedy typů přírodních stanovišť a druhů rostlin a živočichů podle evropské Směrnice o stanovištích - 92/43/EEC. AOPK ČR proto spolupracuje s mnoha předními odborníky, především z vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, muzeí či správ národních parků. (Zdroj: Jitka Kozubková, AOPK ČR)

 21.3.2008 Program 2000 v roce 2008 

Příspěvek ze stránek www.agronavigator.cz, 20.3.2008, autor: Mgr. Světluše Bodoková.
Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky slouží k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích.
(... celý text příspěvku ...)20.3.2008 Rady ze serveru www.agroseznam.cz - Péče o zahradu v březnu 

V uplynulém období jsme informovali o nové sekci stránek AGROSEZNAM.CZ. Pro zahrádkáře jsou uvedeny populární formou některé informace (... celý text příspěvku... z 9. 3. 2008)

20.3.2008 Nová publikace o zelených paragrafech 

Každý nový rok přináší podstatné změny v právu životního prostředí, ani uplynulý rok 2007 nebyl výjimkou. Na aktuální legislativní vývoj reaguje druhé, přepracované vydání učebnice PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, které vyšlo v pražském nakladatelství C. H. Beck. (... celý text článku..)
(uveřejněno na www.casopis-green.cz, autor: Luboš Procházka) 


16.3.2008 Možnost propagace zahradnických firem na internetu do 31. května 2008  ZDARMA

V průběhu minulého týdne jsme Vás informovali o nové sekci na www.agroseznam.cz pro zahrádkáře a zahradníky. Přímo v odkazu naleznete možnosti uveřejnit svou inzerci za zahradnickou firmu.

Příspěvek ze stránek www.agronavigator.cz, autor:  Mgr. Světluše Bodoková, 20.3.2008) 
Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky slouží k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích. (... celý text příspěvku ...)

 

16.3.2008 Příspěvek k výuce arboristiky

Na stránkách www.zahradaweb.cz byl publikován odborný článek Jakuba Horáka (FŽP ČZU v Praze). V tomto příspěvku se pokouší autor přiblížit problematiku spojenou s přítomností starých stromů okolo nás. Není úplně lehké psát o starých stromech, aniž by člověk alespoň trochu nepodlehl nostalgii. Některé druhy stromů se mohou dožít i několik tisíc let. U nás lze nalézt jedince staré stovky let a při troše fantazie si můžeme představit, jak pod pětisetletým dubem, pod kterým na výletě odpočíváme, seděl třeba slovutný vojevůdce Žižka. ( ...celý text článku, uveřejněného na www.zahradaweb.cz, 14.3.2008)


16.3.2008 Nově registrované odrůdy trav pro trávníkové využití

Na stránkách www.zahradaweb.cz byl publikován odborný článek Ing. Mojmíra Fadrného.  V roce 2007 bylo na základě splněných zákonných podmínek zapsáno do Státní odrůdové knihy České republiky celkem osm nových odrůd trav pro trávníkové využití. Sortiment trávníkových odrůd byl tak rozšířen o tři odrůdy jílku vytrvalého, dvě odrůdy kostřavy červené, jednu odrůdu lipnice obecné a o dvě odrůdy psinečku výběžkatého. V současné době je pro trávníkové využití registrováno v České republice celkem 168 odrůd trav od předních domácích i zahraničních šlechtitelských firem. V odrůdové skladbě je zastoupeno 17 travních druhů. Z takovéto škály druhů a odrůd trav je již možné připravovat trávníkové směsi pro nejrozmanitější stanovištní podmínky a specifické trávníkové využití.  ( ...celý text článku, uveřejněného na www.zahradaweb.cz, 11.3.2008)

14.3.2008 Nejen zemědělská  výstava - Lysá nad Labem - ZEMĚDĚLEC 2008

28. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků
Kdy: 19. – 23. 3. 2008 od 9:00 do 17:00 hodin
Dne 22. 3. 2008 od 14:00 do 15:30 hodin – vyhlášení výsledků soutěžě
Kde: Výstaviště Lysá nad Labem
Vstupné: 80 Kč, 60 Kč (studenti, důchodci), děti do 10 let a ZTTP zdarma
Kontakt: milicka@vll.cz


13.3.2008 Zajímavý rozhovor s Ing. Bohumírem Cagašem, CSc. - OSEVA PRO (lektor v našem kurzu na problematiku speciální ochrany trávníků) - Integrovaná ochrana trávníků je náš cíl - převzato od Luboše Procházky (časopis GREEN - www.casopis-green.cz, 13.3.2008). 

... celý text rozhovoru ...

13.3.2008 Pozvánka na veletrh GOLF SHOW
 

V sobotu 15. března v 10 hodin bude zahájen ve Veletržním paláce v Praze 7 - Holešovicích již 13. ročník veletrhu GOLF SHOW. Srdečně na něj zveme naše čtenáře a příznivce – a zařídíme Vám vstup zdarma! Vystavovat budou i firmy s portfoliem strojů a zařízení pro údržbu hřišť – Ittec, Novotech, Profigrass, Reimann a Strom Praha. Více informací v odkazu ČASOPISU GREEN


13.3.2008 Nová internetová sekce portálu AGROSEZNAM.CZ pro zahradníky
 

Na portálu www.agroseznam.cz byla uveřejněna nová sekce pro zahrádkáře a zahradníky

(přímý vstup ...) 


Můžete využít zahrádkářskou inzertní rubriku, dotazy a názory publikovat ve fóru, Vaše fotografie zveřejníme ve fotogalerii. Dále můžete zasílat články se zahradní tématikou, dávat tipy na zajímavé stránky do odkazů a celkově se podílet na rozvoji sekce „zahrada“.

8.3.2008 Přednáška v modulu mechanizace - speciální technologie - ZELENÉ STŘECHY


Dnes se uskutečnila další přednáška na téma ZELENÉ STŘECHY. Lektorkou byla Ing. Jitka Dostálová z německé firmy Optigreen international AG . Přednášená tematika byla velice zajímavá a doprovázená fotodokumentací z realizací zelených střech z celé Evropy. 

 

fotografie z výuky 8. 3. 2008fotografie z realizací technologie firmy OPTIGREEN (více na www.optigreen.cz)

8.3.2008 Připomenutí termínu zkoušek pro odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Pro zájemce o získání odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin vypisuje SRS Karlovy Vary - zkoušky budou v Karlových varech 20. března 2008 (více informací v příloze ...)

7.3.2008 Odborná práce účastníků 

Jedna ze závěrečných odborných prací, kterou každý z účastníků projektu zpracovává, bude sloužit jako metodická pomůcka pro výuku dendrologie v terénu. Základní myšlenkou bylo vytvořit popisky všech rostlin a stromů na školní zahradě SZeŠ Dalovice. Práci připravuje Ing. Jindřich Košner. Na obrázku je vidět ukázka komplexní popisky jehličnanu.6.3.2008 Jak na projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

Krajský úřad Karlovarského kraje pro Vás připravil dvoudenní seminář Jak na projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Na co je vhodný Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost?
Jak psát „měkký“ projekt?
Kde a jak žádat o dotaci?
Jak správně požádat o dotaci?
Máte zájem zažádat o finanční příspěvek z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP VK?
Zahájení:                     2. 4. 2008 (středa), od 9:00 hod.
Pokračování:              9. 4. 2008 (středa), od 9:00 hod.
Kde:                              Krajská knihovna v Karlových Varech, společenský sál

Seminář je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR a je pro účastníky zdarma.
Oficiální pozvánku a závaznou přihlášku naleznete v příloze nebo také na:
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/ kde najdete také bližší informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 
 3.3.2008 Informace o dotacích nejen pro zahradnické firmy
 

Pravidelně informujeme návštěvníky našich stránek  o možnostoch čerpání finačních prostředků nejen na rozvoj zeleně, ale i na podporu podnikání.
Na stránkách www.zahradaweb.cz byl uveřejněn příspěvek Aktuální informace z Programu rozvoje venkova pro mladé zahradníky

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (dále SZIF) byla uveřejněna informace o schválených žádostech o dotaci v opatření prioritní osy I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců. V rámci prvního kola Státní zemědělský intervenční fond dne 7. září 2007 schválil celkovou podporu na uvedené opatření ve výši 223 392 000 Kč.  (celý text ...)
(zdroj: www.zahradaweb.cz, 21. 2. 2008 - autor: Ing. Helena Součková, CSc.) 2.3.2008 Pomoc při instalaci QUICKTIME pro prohlížení odborných prezentací ze serveru http://hcs.osu.edu/turf/podcast/ 

Na semináři z ICT byly doporučeny informace z internetových stránek www.g6.cz . Ohio state university zprovoznila svoje stránky s přednáškami na různá trávníkářská témata. 11 z nich je díky práci Petry Pohankové přeloženo do češtiny. Pomůcka pro získání a instalaci QUICKTIME SOFTWARU (celý text ...2.3.2008 Bakalářské studium na SZeŠ Dalovice

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČZU Praha – obor: ÚZEMNÍ TECHNICKÁ A SPRÁVNÍ SLUŽBA (kombinované studium – Karlovy Vary) – PŘIHLÁŠKY DO KONCE BŘEZNA 2008


Studium poskytuje absolventům základy ekologických, ekonomických a manažerských disciplín s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a dalších. Zvláštní pozornost je věnována environmentálnímu managementu. Absolventi tohoto bakalářského stupně studia získají titul bakalář (Bc.) Studium se skládá ze čtyř konzultací (většinou jednou v měsíci během pátku a soboty) konané v Karlových Varech a jednoho blokového cvičení (pondělí až pátek na konci semestru) v Praze.
Přihlášky: do 31. března na studijní oddělení děkanátu FŽP ČZU PRAHA
Termín zkoušek: 16. - 20. června 2008 na FŽP ČZU PRAHA


Bližší informace přímo na stránkách FŽP ČZU Praha
 2.3.2008 Přednášky Dr. Klause Müllera-Becka byly doplněny do internetové verze skript

Analýza živin
Plán hnojení
Kvalitativní požadavky na trávníky golfových jamkovišť

- ostatní materiály jsou v učebních skriptech. 

1.3.2008 Odborné články k nadcházející problematice přednášky ZELENÉ STŘECHY

Na serveru ZAHRADAWEB.CZ (www.zahradaweb.cz) byly publikovány odborné příspěvky k problematice zelených střech:

1.  Technológie zakladania strešných záhrad
Pri strešných záhradách extenzívnych aj intenzívnych sú technológie ich zakladania veľmi podobné, líšia sa väčšinou v hrúbke jednotlivých vrstiev a osobitne v hrúbke a kvalite substrátu.
(autorka: Ing. Daniela Krajčovičová, PhD., SPU Nitra; zdoj: www.zahradaweb.cz - 9. 1. 2007; celý text článku ... )

2.  Strešné záhrady III
Jedným z najväčších problémov, pre ktoré realizácie strešných záhrad stagnovali ešte aj v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia (keď už boli vyriešené takmer všetky technické problémy, včítane hydroizolácie striech) boli pretrvávajúce nejasnosti okolo sortimentov rastlín vhodných na rôzne typy strešných záhrad. Vedcom bolo jasné, že bez seriózneho výskumu nebude možné jednoznačne stanoviť výber rastlín, ktoré sa budú hodiť do určitého klimatického prostredia. A práve termín „klimatické prostredie“ všetky zistenia vybratých sortimentov determinuje iba na veľmi podobné podmienky iného klimatického prostredia 

(autorka: Ing. Daniela Krajčovičová, PhD., SPU Nitra; zdoj: www.zahradaweb.cz - 29. 1. 2007; celý text článku ... )

3.  Strešné záhrady I.
Záhrady na strechách (nem. Dachbegrűnung; ang. Roof Garden) sú v súčasnosti pre odbornú verejnosť vcelku bežnou úpravou, ale laická verejnosť ich vníma iba sporadicky. Vo veľkých mestách, ako napr. Londýn, Paríž, Viedeň, Praha, Monako, Mníchov, sú záhrady na strechách ponímané v širšom zmysle ako súčasť urbanistického priestoru. 
(autorka: Ing. Daniela Krajčovičová, PhD., SPU Nitra; zdoj: www.zahradaweb.cz - 7. 12. 2006; celý text článku ... )
 

26.2.2008 Metodická instrukce ke kácení silničních stromořadí

Na serveru www.prirodakarlovarska.cz byl 25. 2. 2008 uveřejněn text Metodické instrukce Ministerstva životního prostředí ve věci kácení silničních stromořadí. (celý text ...)


25.2.2008 Upoutávka na odkaz z výuky

Na internetových stránkách světově známé trávníkářské firmy COMPO jsou k dispozici starší přednášky Dr. Klause Müllera-Becka. 
 25.2.2008 Výuka trávníkářství zaujala

Na neděli byla připravena přednáška světově uznávané kapacity v oboru trávníkářství Dr. Klause Müllera-Becka z německé formy COMPO. Překlad a tlumočení zajišťoval další trávníkářský odborník Ing. Josef Straka, Ph.D. z AGROSTISU Trávníky s.r.o. Rousínov. Nad celou akcí měl záštitu Prof. Ing. František Hrabě, CSc. z MZLU v Brně. Tématem přednášky byla specifika výstavby a ošetřování sportovních trávníků (zakládání a ošetřování intenzivně zatěžovaných trávníků; uspořádání a konstrukce golfových a fotbalových hřišť a další speciální trávníkářská problematika). 
 

  

23.2.2008 Výuka informačních technologií

V pátek 22. 2. a v sobotu 23. 2. se uskutečnily přednášky k problematice informačních technologií. Součástí výuky byla diskuse nad možnostmi dotačních titulů na zlepšení stavu životního prostředí (Operační program Životní prostředí, Program péče o krajinu, regionální - krajské a městské dotace). Hlavním cílem výuky však byla příprava na vypracování závěrečné odborné práce účastníků. Úprava textů, zpracování obrázků a digitálních fotografií, možnosti využití internetu při přípravě metodických materiálů a mnoho dalších témat bylo doplněním odborných dovedností z celkového komplexu "zeleného vzdělávání" účastníků.

22.2.2008 Semináře AOPK Karlovy Vary na podporu Operačního programu Životní prostředí

Nejenom účastníkům projektu, kteří se nemohli zúčastnit semináře k problematice dotačních titulů na zlepšování životního prostření a  na zeleň, jsou určeny další semináře, které odborně zajišťuje AOPK ČR - středisko Karlovy Vary po celém Karlovarském kraji.
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
› Dotační program spolufinancovaný z EU
› Na co lze žádat:
- zakládání a obnova rybníků, odbahnění rybníků, regulace a likvidace invazních druhů rostlin a živočichů, obnova a tvorba tůní, tvorba hrázek pro zlepšení přírodních poměrů v lesích, zakládání a obnova polních cest, stavba oplocenek, revitalizace toků a niv a jiné..............
PROGRAM PÉČE O KRAJINU
› Národní dotační program
› Na co lze žádat:
- kosení travních porostů, likvidace dřevinného náletu, extenzivní pastva, obnova remízků, péče o hnízdiště a zimoviště, zásahy zaměřené na zachování či zlepšení druhové skladby nebo prostorové struktury lesa a jiné.............
 TERMÍNY SEMINÁŘŮ JSOU V POZVÁNCE
  - INTERNETOVÉ STRÁNKY AOPK ČR - Karlovy Vary

19.2.2008 Odborný seminář k problematice veřejných zakázek

Pokud připravujete sami nějaký projekt a budete muset připravit VEŘEJNOU ZAKÁZKU, pak je náš typ na dvoudenní seminář (celá informace k akci ...)19.2.2008 Novinky na serveru EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

Pravidelně informujeme účastníky našeho projektu o možnostech získávání finančních prostředků nejen na realizace sadových a krajinářských úprav, ale i na vzdělávací akce. Na serveru Evropského sociálního fondu v ČR byly uveřejněny nové informace o výzvách na podávání projektů:
Priority OP LZZ
http://www.esfcr.cz/cs/6129

Oblast podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
http://www.esfcr.cz/cs/6130

 Výzvy
http://www.esfcr.cz/cs/6131

Oblast podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
http://www.esfcr.cz/cs/6133

Výzvy
http://www.esfcr.cz/cs/6134

Aktivní výzvy                                                          
http://www.esfcr.cz/cs/1053


    

Další informace na www.esfcr.cz  
 

18.2.2008 Propagace projektu - příspěvek a fotogalerie

Pan Václav Lupínek, jeden z účastníků vzdělávacího projektu, uveřejnil na internetových stránkách PŘÍRODA KARLOVARSKA příspěvek o praktickém cvičení k problematice péče o stromy, které se konalo v neděli 10.2.2008 v lázeňském parku v Kyselce (celý text a kvalitní fotografie přímo na webu ...)

14.2.2008 Stromy a keře ozdobné kůrou - příspěvek k dendrologii

Od počátku 19. století, v období romantismu, se u nás objevuje daleko nejpestřejší škála sortimentu dřevin, a to jak pro účely sadovnické tak krajinářské. Uplatňují se tu výrazně kvetoucí druhy i druhy okrasné kůrou. V dnešní době jsou okrasné dřeviny vybírány a používány vždy tak, aby co nejlépe vyhovovaly kompozičním záměrům a přitom měly vysokou hygienickou a bioklimatickou funkční účinnost.
[celý text]     Autor: Ing. Dagmar Honsová    (zdroj: www.zahradaweb.cz; 12.2.2008)


14.2.2008 Téma pro zelené střechy

ZAHRADNÍ ŘEBŘÍČKY
Řebříček (Achillea L.) představuje rozsáhlý rod vyšších i drobných bylin se širokým uplatněním. Často jde o velmi aromatické rostliny, z nichž některé se uplatňují i jako léčivky. Jako okrasné rostliny jsou použitelné coby záhonové trvalky do sušších partií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


nahoru © Copyright 2006 SZeŠ Dalovice