Maturitní zkoušky 2019 - AGROPODNIKÁNÍ


DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2019

(ZALOŽENO 28.9.2018)
(AKTUALIZOVÁNO 29.8.2019)

obrazek

Kontaktní osoba pro maturitní zkoušky v oboru Agropodnikání – podzim 2019: Ing. Jaromíra VAVŘINOVÁ, mobil – 734 522 644, vavrinova @ iss-cheb.cz
obrazek

MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2019 – obor AGROPODNIKÁNÍ

Ústní maturitní zkoušky i praktická zkouška proběhne ve čtvrtek 12. září 2019.

Rozpis maturitních zkoušek – společná a profilová část – podzim 2019

Soubor ke stažení (PDF)

obrazek

Nejdůležitější novinky pro MZ 2019

obrazek

Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury byl prodloužen o 15 minut, nově tak na jeho řešení mají žáci 75 minut.

U písemné práce z českého jazyka a literatury bylo zrušeno rozdělení zkoušky na čas pro výběr zadání a samotné psaní písemné práce. Nově tak žáci rovnou po skončení úvodní administrace dostanou jak testový sešit se zadáním zkoušky, tak záznamový arch pro zápis čistopisu písemné práce. Časový limit pro napsání písemné práce je 110 minut.

Didaktický test z matematiky budou moct žáci, kteří si tento předmět vyberou jako povinně volitelnou zkoušku ve společné části, řešit až 120 minut (místo původních 105 minut).

Model maturitní zkoušky pro rok 2019

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model MZ 2019 na stránkách NOVÁ MATURITA (dělení zkoušky, katalogy požadavků atd.)

obrazek

Složení profilové maturitní zkoušky (jarní i podzimní termín 2019):

Profilová část maturitní zkoušky – povinné předměty (jarní i podzimní termín 2019):

1. zkouška – pěstování rostlin a chov zvířat – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – ekonomika a účetnictví – ústní zkouška před zkušební komisí

3. zkouška – praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška (zahrnující práci s mechanizačními prostředky při pěstování rostlin a chovu zvířat, péči o zvířata, výpočty související s provozem strojů a zařízení, výpočty krmných dávek, ekonomické výpočty apod.)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné předměty (jarní i podzimní termín 2019):

1. zkouška – biologie a ekologie – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – stroje a zařízení v zemědělství – ústní zkouška před zkušební komisí

obrazek

Seznam knih z české a světové literatury pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a literatury (jarní i podzimní termín 2019) a Podmínky pro výběr literatury do individuálního seznamu knih z české a světové literatury (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z anglického jazyka – 3. část (jarní i podzimní termín 2019) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z německého jazyka – 3. část (jarní i podzimní termín 2019) (soubor PDF)

Témata pro praktickou zkoušku z odborných předmětů (jarní i podzimní termín 2019) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z ekonomiky a účetnictví (jarní i podzimní termín 2019) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z pěstování rostlin a chovu zvířat (jarní i podzimní termín 2019) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z biologie a ekologie (jarní i podzimní termín 2019) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí ze strojů a zařízení v zemědělství (jarní i podzimní termín 2019) (soubor PDF)

obrazek

ŽÁCI, KTEŘÍ BUDOU V JARNÍM TERMÍNU 2019 KONAT OPRAVNOU ZKOUŠKU V PROFILOVÉ ČÁSTI, PAK PRO NĚ PLATÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ROKU 2017 PŘÍMÝ VSTUP Maturita 2017, resp. 2018 – PŘÍMÝ VSTUP Maturita 2018

obrazek

DALŠÍ NOVÉ INFORMACE BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY.

Informace o MZ obdrží žáci naší školy u všech učitelů.

Bližší informace poskytne třídní učitelka a zástupce ředitele školy.

obrazek

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2019 naleznete na internetovém portálu NOVÁ MATURITA. Ten nabízí nové informace, zkušební testy apod.

LEGISLATIVA K MATURITNÍ ZKOUŠCE

KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

obrazek

tisk, přečteno 697x