Organizace školního roku 2018/2019


Poznámky:

a, v harmonogramu nejsou uvedeny mimorozvrhové akce pro žáky (exkurze, výlety);

b, v případě, že k 1. 9. 2018 nejsou stanoveny konkrétní termíny konání plánovaných akcí, je tato skutečnost uvedena v poznámce k jednotlivým měsícům.

Září 2018

3. zahájení školního roku 2018/2019 (dle rozpisu)
3. – 5. třídnické hodiny (dle rozpisu)
3. – 7. MZk (společná část) – didaktické testy a písemné práce
4. zahájení výuky dle rozvrhu pro žáky 2. – 4. ročníků
5. školení BOZP a PO žáků 1. ročníků
6. zahájení výuky dle rozvrhu pro žáky 1. ročníků
11. – 12. MZk – praktická zkouška (profilová část – Agropodnikání) + MZk – ústní část (profilová a společná část – Agropodnikání)

17. ZZk – písemná část
18. – 20. ZZk – praktická část
21. ZZk – ústní zkoušky
24. předávání maturitních vysvědčení
28. Den české státnosti (státní svátek ČR)

Říjen 2018

2. předávání výučních listů a vysvědčení o ZZk
4. prezentační výstava SŠ Karlovarského kraje – COPV, Ha Hrázi 1
4. – 5. volno vyhlášené ředitelem školy
28. Vznik samostatného československého státu (státní svátek ČR)
29. – 30. podzimní prázdniny
31. termín zveřejnění kritérií přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou pro školní rok 2019/2020

Listopad 2018

9. termín uzavření docházky a klasifikace za 1. čtvrtletí
12. pedagogická klasifikační porada 1. čtvrtletí
17. Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek ČR)
21. rodičovské schůzky
23. – 24. den otevřených dveří
30. termín podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pro šk. rok 19/20

Prosinec 2018

1. nejzazší termín odevzdání přihlášek k jarnímu termínu MZk
10. ZZk – písemná část
11. – 13. ZZk – praktická část
14. ZZk – ústní zkoušky
18. předávání výučních listů a vysvědčení o ZZk
21. poslední den školního vyučování v kalendářnm roce 2018
22. zahájení vánočních prázdnin

Leden 2019

1. Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek ČR)
2. ukončení vánočních prázdnin
3. zahájení vyučování v kalendářním roce 2019
14. talentová zkouška pro obor UŘSHN
19. den otevřených dveří
25. termín uzavření klasifikace za 1. pololetí
28. pedagogická klasifikační porada 1. pololetí
31. předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí
31. termín zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (obory vzdělání bez talentové zkoušky)

Únor 2019

1. pololetní prázdniny
9. maturitní ples – pro žáky studující v Chebu
18. – 24. jarní prázdniny

Březen 2019

1. termín podání přihlášek do denní formy vzdělávání pro šk. rok 2018/2019
8. maturitní ples – pro žáky studující v Dalovicích
22. náhradní termín uzavření klasifikace za 1. pololetí
22. setkání zaměstnanců školy u příležitosti Dne učitelů

Duben 2019

12. – 28. 1. kolo přijímacích zkoušek pro 4leté obory ukončované MZk
12. termín uzavření docházky a klasifikace za 3. čtvrtletí
15. pedagogická klasifikační porada za 3. čtvrtletí
16. rodičovské schůzky
17. termín uzavření docházky a klasifikace končících ročníků maturitních oborů
18. velikonoční prázdniny
19. Velký pátek (Státní svátek ČR)
22. Velikonoční pondělí (státní svátek ČR)
23. pedagogická rada pro žáky končících ročníků marutiních oborů
25. předání vysvědčení žákům končících ročníků maturitních oborů

Poznámka: Harmonogram praktické části MZk není k 1. 9. 2018 stanoven. Termín maturitní písemné práce z ČJL není MŠMT k 1. 9. 2018 stanoven. Konkrétní termíny 1. kola přijímacích zkoušek nejsou MŠMT k 1. 9. 2018 stanoveny.

Květen 2019

1. Svátek práce (státní svátek ČR)
8. Den osvobození (státní svátek ČR)
24. uzávěrka končících ročníků učebních oborů (2. a 3. ročníky E/H oborů)
27. pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů (2. a 3. ročníky E/H oborů)
31. předání ročníkových vysvědčení žákům končících učebních oborů

Poznámka: Harmonogram jarní části MZk (společná část), je MŠMT k 1. 9. 2018 obecně stanoven. Ve dnech 2. – 15. 5. 2018 proběhnout didaktické testy a písemné práce. Ústní zkoušky mohou proběhnout od 16. 5. do 10. 6. 2018. Termíny druhého a dalších kol přijímacích zkoušek nejsou k 1. 9. 2018 stanoveny.

Červen 2019

3. ZZk – písemná část
4. – 7. ZZk – praktická část
10. – 12. ZZk – ústní zkoušky
17. – 21. sportovně turistický kurz žáků 3. ročníků maturitních oborů
19. předávání výučních listů a vysvědčení o ZZk
21. termín uzavření docházky a klasifikace za 2. pololetí
24. pedagogická klasifikační porada 2. pololetí
25. nejzaší termín odevzdání přihlášky k podzimnímu termínu MZk
28. ukončení výuky, předávání ročníkových vysvědčení žákům nekončících ročníků

Poznámka: Termíny druhého a dalších kol přijímacích zkoušek nejsou k 1. 9. 2018 stanoveny.

Červenec 2019

1. zahájení hlavních prázdnin

Srpen 2019

26. – 30. doklasifikace/opravné zkoušky šk. roku 2018/2019

Zpracovali Ing. Nováková/Ing. Vaníková/Ing. Šumpich

V Chebu dne 20. 8. 2018 Mgr. Tomáš Mašek, v. r.

tisk, přečteno 311x