Maturitní zkoušky 2018 - AGROPODNIKÁNÍ


DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2018

(ZALOŽENO 20.9.2017)
(Aktualizace ukončena 28.9.2018)

obrazek

Složení profilové maturitní zkoušky (jarní i podzimní termín 2018):

Profilová část maturitní zkoušky – povinné předměty (jarní i podzimní termín 2018):

1. zkouška – pěstování rostlin a chov zvířat – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – ekonomika a účetnictví – ústní zkouška před zkušební komisí

3. zkouška – praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška (zahrnující práci s mechanizačními prostředky při pěstování rostlin a chovu zvířat, péči o zvířata, výpočty související s provozem strojů a zařízení, výpočty krmných dávek, ekonomické výpočty apod.)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné předměty (jarní i podzimní termín 2018):

1. zkouška – biologie a ekologie – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – stroje a zařízení v zemědělství – ústní zkouška před zkušební komisí

obrazek

Bližší informace poskytne třídní učitelka a zástupce ředitele školy.

obrazek


KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

obrazek

Seznam knih z české a světové literatury pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a literatury (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Podmínky pro výběr literatury do individuálního seznamu knih z české a světové literatury pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a literatury (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z anglického jazyka – 3. část (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z německého jazyka – 3. část (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro praktickou zkoušku z odborných předmětů (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z ekonomiky a účetnictví (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z pěstování rostlin a chovu zvířat (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z biologie a ekologie (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí ze strojů a zařízení v zemědělství (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

obrazek

ŽÁCI, KTEŘÍ BUDOU V JARNÍM TERMÍNU 2018 KONAT OPRAVNOU ZKOUŠKU V PROFILOVÉ ČÁSTI, PAK PRO NĚ PLATÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ROKU 2017 – PŘÍMÝ VSTUP Maturita 2017

tisk, přečteno 1138x