Maturitní zkoušky 2018 - AGROPODNIKÁNÍ


DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2018

(ZALOŽENO 20.9.2017)
(AKTUALIZOVÁNO 22.6.2018)

obrazek

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ 2018 – obor AGROPODNIKÁNÍ je nutné podat do 25.6.2018

Přihlášku lze podat písemně na adresu studijního oddělení v Chebu – Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb nebo osobně v kanceláři zemědělské školy v Dalovicích.

Tiskopis přihlášky (editovatelné PDF)

Kontaktní osoba pro maturitní zkoušky v oboru Agropodnikání – podzim 2018: Mgr. Vladimír Zicha, zicha (at) iss-cheb.cz, tel. 736 514 081 obrazek

Rozpis ústních a profilových maturitních zkoušek – 4. ročník

ROZPIS – ke stažení (PDF)

Povolené pomůcky pro maturitní zkoušku z matematiky (jarní termín 2018) – kalkulačky, matematické tabulky, přehledy apod. odevzdají žáci Mgr. Benešovi do 27.4.2018

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení pro maturitní období 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení

obrazek

MATURITNÍ KALENDÁŘ (jarní termín 2018)

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA

Základní informace k MZ (jarní termín 2018)

Hlavní termíny MZ – jaro 2018

Písemná práce ČJL – 11. 4. 2018 – začátek ve 12.00 hodin

Studijní volno: 27.4., 30.4., 7.5., 9. a 10.5.2018

Společná část – didaktické testy a písemné práce (ANJ + NEJ – PP; MAT – DT, ČJL – DT) – 2. – 4. 5. 2018: viz rozpis PODROBNOSTI

Profilová část – praktická zkouška z odborných předmětů: 11.5. + 14. a 15.5.2018

Společná a profilová část – ústní zkoušky: 16. – 18.5. a 21. – 23.5.2018

Povolené pomůcky k písemné SČ MZ

obrazek

Složení profilové maturitní zkoušky (jarní i podzimní termín 2018):

Profilová část maturitní zkoušky – povinné předměty (jarní i podzimní termín 2018):

1. zkouška – pěstování rostlin a chov zvířat – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – ekonomika a účetnictví – ústní zkouška před zkušební komisí

3. zkouška – praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška (zahrnující práci s mechanizačními prostředky při pěstování rostlin a chovu zvířat, péči o zvířata, výpočty související s provozem strojů a zařízení, výpočty krmných dávek, ekonomické výpočty apod.)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné předměty (jarní i podzimní termín 2018):

1. zkouška – biologie a ekologie – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – stroje a zařízení v zemědělství – ústní zkouška před zkušební komisí

obrazek

Bližší informace poskytne třídní učitelka a zástupce ředitele školy.

obrazek

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2018 naleznete na internetovém portálu NOVÁ MATURITA. Ten nabízí nové informace, zkušební testy apod.

LEGISLATIVA K MATURITNÍ ZKOUŠCE

KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

obrazek

Seznam knih z české a světové literatury pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a literatury (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Podmínky pro výběr literatury do individuálního seznamu knih z české a světové literatury pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a literatury (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z anglického jazyka – 3. část (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z německého jazyka – 3. část (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro praktickou zkoušku z odborných předmětů (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z ekonomiky a účetnictví (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z pěstování rostlin a chovu zvířat (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z biologie a ekologie (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí ze strojů a zařízení v zemědělství (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

obrazek

ŽÁCI, KTEŘÍ BUDOU V JARNÍM TERMÍNU 2018 KONAT OPRAVNOU ZKOUŠKU V PROFILOVÉ ČÁSTI, PAK PRO NĚ PLATÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ROKU 2017 – PŘÍMÝ VSTUP Maturita 2017

DALŠÍ NOVÉ INFORMACE BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY.

Informace o MZ obdrží žáci naší školy u všech učitelů.

tisk, přečteno 740x