Maturitní zkoušky 2017


DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2017

(ZALOŽENO 17.9.2016)
(AKTUALIZOVÁNO 20.9.2017)

Složení profilové maturitní zkoušky (jarní i podzimní termín 2017):

Profilová část maturitní zkoušky – povinné předměty (jarní i podzimní termín 2017):

1. zkouška – pěstování rostlin a chov zvířat – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – ekonomika a účetnictví – ústní zkouška před zkušební komisí

3. zkouška – praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška (zahrnující práci s mechanizačními prostředky při pěstování rostlin a chovu zvířat, péči o zvířata, výpočty související s provozem strojů a zařízení, výpočty krmných dávek, ekonomické výpočty apod.)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné předměty (jarní i podzimní termín 2017):

1. zkouška – biologie a ekologie – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – stroje a zařízení v zemědělství – ústní zkouška před zkušební komisí

obrazek

Bližší informace poskytne třídní učitelka a zástupce ředitele školy.

obrazek

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2017 naleznete na internetovém portálu NOVÁ MATURITA. Ten nabízí nové informace, zkušební testy apod.

LEGISLATIVA K MATURITNÍ ZKOUŠCE

KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

obrazek

Seznam knih z české a světové literatury pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a literatury (jarní i podzimní termín 2017) (soubor PDF)

Podmínky pro výběr literatury do individuálního seznamu knih z české a světové literatury pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a literatury (jarní i podzimní termín 2017) (soubor PDF)Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z anglického jazyka – 3. část (jarní i podzimní termín 2017) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z německého jazyka – 3. část (jarní i podzimní termín 2017) (soubor PDF)

Témata pro praktickou zkoušku z odborných předmětů (jarní i podzimní termín 2017) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z ekonomiky a účetnictví (jarní i podzimní termín 2017) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z pěstování rostlin a chovu zvířat (jarní i podzimní termín 2017) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z biologie a ekologie (jarní i podzimní termín 2017) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí ze strojů a zařízení v zemědělství (jarní i podzimní termín 2017) (soubor PDF)

obrazek

Témata pro ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z roku 2016 – pro žáky, kteří konají opravnou zkoušku

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016

obrazek

DALŠÍ NOVÉ INFORMACE BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY.

Informace o MZ obdrží žáci naší školy u všech učitelů.

tisk, přečteno 792x