Školní zahrada SZeŠ DALOVICE


Školní botanická zahrada HISTORIE

Botanická zahrada byla založena při Střední zemědělsko-technické škole v Dalovicích v roce 1966 na ploše zhruba 8 000 m2. Zahrada se nachází v nadmořské výšce 400 m, průměrná roční teplota je 7°C a průměrný roční úhrn srážek činí 550–600 mm. Za zakladatele zahrady lze považovat Ing. Eduarda Kutschera, který na škole působil jako vychovatel a jehož koníčkem byla práce na zahradě. Celou zahradu navrhl a stal se i prvním zdejším zahradníkem. Hlavní sbírkovou část zahrady tvořily naše planě rostoucí byliny, byliny středomořské květeny a rozsáhlá sbírka travin, kterou později botanická zahrada proslula i ve světě. Tato sbírka, nacházející se ve spodní části zahrady byla doplněna několika květinovými záhony a rozsáhlou kolekcí léčivých rostlin. V horní části zahrady, pod pergolou, vzniklo rosárium s rozsáhlou sbírkou mnoha druhů a kultivarů růží.
Vrchní část zahrady byla opticky oddělena od spodní části dvěma rozsáhlými alpíny, kde později vznikla sbírka kosatců, a živou stěnou z ovocných stromů. Celou zahradu pak dotvářelo rozsáhlé arboretum se sbírkou našich a cizokrajných druhů dřevin. Ze dřevin zde byly zastoupeny rozličné keře, vysázené především podél hranic zahrady do smíšených živých plotů a několik druhů dřevin bylo ponecháno v trávnících, jako solitery. Stromy byly vysázeny především v severozápadní části zahrady, kde ji tak opticky oddělovaly od polností školního statku a od zdejší obalovny. Zahrada byla doplněna menším vřesovištěm, jezírkem s vodní flórou a několika rabátky s letničkami. Stavební prvky byly v zahradě zastoupeny zahradním domkem, který poskytoval zázemí zahradníkovi, pergolou s několika druhy popínavých rostlin, třemi produkčními pařeništi a především pak skleníkem u vstupu do zahrady.

V současné době se v zahradě nachází sbírka regionální květeny Karlovarska obsahující cca 250 druhů rostlin. Dále je zde umístěna kolekce zemědělských plodin volné krajiny v počtu cca 40 druhů rostlin. Dendrologická část sbírky zahrnuje cca 150 taxonů – druhů a kultivarů – běžných okrasných dřevin. Součásti zahrady jsou i mokřady a rašeleniště. Sbírky jsou doplněny souborem tabulí s tématy pro ekologickou výchovu obyvatel. Zahrada je volně přístupná veřejnosti.


Základní informace o zahradě – prezentace (soubor ke stažení – formát PowerPoint 2003)

Reportáž o botanické zahradě na Střední zemědělské škole v Dalovicích, kterou natočila regionální televize Západ (říjen 2014)

reportáž o BZ

Kontakty:

Mgr. Vladimír ZICHA, tel. 736 514 081, zicha (at) iss-cheb.cz

Ing. Martin LÍPA, tel. 777 086 620, ec.meluzina (at) volny.cz, http://www.meluzina.info/

Prohlídka botanické zahrady

V roce 2009 se škola svým příspěvkem podílela na vydání PRŮVODCE – BOTANICKÉ ZAHRADY A ARBORETA ČR

Průvodce BZ ČR

Reportáž o školní zahradě

Logo ČR PlzeňV Západočeském VANDROVNÍKU vás zavedeme do ŠKOLNÍ ZAHRADY v Dalovicích u Karlových Varů. Reportáž připravila Pavla Sofilkaničová.(odvísíláno – Západočeský vandrovník, 22.05.2012 16:25) školní zahrada v letech 1993 - 2000Od roku 2003 se v zahradě realizovalo několik dílčích projektů:

 • rekonstrukce zchátralého skleníku
 • úprava prostor u hlavního vchodu do zahrady
 • oprava zahradního domku (střecha, elektroinstalace)
 • rekonstrukce jezírka za zahradnickým domkem
 • založení nového oddělení trav a jetelovin
 • oprava pergoly
 • vybudování několika suchých zídek s úkrytů pro čmeláky
 • založení sadu starých odrůd ovocných dřevin
 • oprava a rozšíření naučné stezky
 • rekonstrukce sítě cest
 • vybudování závlahového systému na části zahrady
 • zprovoznění systému zpracování organického odpadu
 • založení a postupné rozšiřování sbírky autochtonních rostlin
 • údržba a doplňování zdrojových ploch lučních druhů (sklizeň osiva, monitoring vegetace)
 • založení a údržba ploch s běžnými polními plodinami
 • založení kolekce běžných plevelů
 • meteostanice

obrazek
METEOROLOGICKÁ STANICE

Od 1. listopadu 2017 probíhá pravidelné měření vybraných meteorologických prvků ve školní zahradě. Data jsou k dispozici ne webovém rozhraní.

PŘÍMÝ VSTUP PŘES OBRÁZEK

vstup k datům
obrazek

Poděkování za možnost realizovat rozvojové projekty patří Městu Karlovy Vary, Karlovarskému kraji, ČSOP, Ing. Jindřichu Košnerovi, žákům naší školy, kteří v rámci odborných praxí realizují vlastní sadové úpravy a práce. Poděkování dále patří EC Meluzína Ostrov a panu Ing. Martinu Lípovi za odbornou pomoc. logo Logo KK Logo ČSOP

ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA (VKP) je součástí POZEMKOVÉHO SPOLKU MELUZÍNA

(Více informací o významu PSM naleznete přímo v odkazu)

Pozemkový spolek Meluzína

Popisy opatření a závěrečná vyhodnocení projektů jsou k dispozici u Ing. Martina Lípy a Mgr. Vladimíra Zichy.

Výstupy z některých projektů ke stažení:

Luční rostliny Karlovarska v botanické zahradě SZeŠ Dalovice (soubor ke stažení – formát PowerPoint 2003)

Zemědělské plodiny v botanické zahradě SZeŠ Dalovice (soubor ke stažení – formát PowerPoint 2003)

Školní zahrada slouží i ke vzdělávacím akcím pro dospělé

V rámci projektu, jehož nositelem byl NIDV Karlovy Vary – Studium k výkonu specializovaných činností – Školní koordinátor EVVO, se uskutečnil na naší škole odborný seminář na téma ochrana genofondu (10.6.2011).

Botanická zahrada Botanická zahrada - seminář EVVO

obrazekUKÁZKY ZE ŽÁKOVSKÝCH ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015 – inventarizace školní botanické zahrady

BZ-SPW 2015 BZ-SPW 2015

DOKUMENTAČNÍ FOTOGRAFIE Z PRAXÍ ŽÁKŮ A REALIZACÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

BZ - září 2015 Praxe na BZ botanická zahrada Botanická zahrada - říjen 2011 Letní prázdninová praxe Náhled na práci v zahradě zahrada - jaro 2008 rekonstrukce zahradního jezírka v roce 2003

tisk, přečteno 11211x