Bakalářské studium


1. Kombinované studium v Karlových Varech

Kombinované (dálkové) bakalářské studium v oboru Územní technická a správní služba (ČZU Praha). Obor studia je zaměřen na územně technickou správu a aplikovanou a krajinnou ekologii, je určen zejména pro zájemce ze sféry veřejné správy. Studium poskytuje absolventům základy ekologických, ekonomických a manažerských disciplín s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a dalších. Zvláštní pozornost je věnována environmentálnímu managementu. Absolventi tohoto bakalářského stupně studia získají titul bakalář (Bc.). Studium se skládá ze čtyř konzultací (většinou jednou v měsíci během pátku a soboty) konané v Karlových Varech a jednoho blokového cvičení (pondělí až pátek na konci semestru) v Praze. Na tuto dobu je možno si zarezervovat ubytování.FŽP ČZU Praha - studium


Více na www: Fakulta životního prostředí – ČZU Prahalogo FŽP ČZU Praha

tisk, přečteno 21367x