Přijímací řízení


  • aktualizováno – 15. 6. 2018INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽÁKY DO 1. ROČNÍKU OBORU AGROPODNIKÁNÍ 2018/2019

Dokument ke stažení (PDF)

obrazek

Výsledky přijímacího řízení – oboru Agropodnikání pro školní rok 2018/2019 – 2. kolo

VÝSLEDKY – ke stažení (PDF)

obrazek

Vyhlášení a kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

obrazek

Ilustrační testy k přípravě na zkoušku uveřejněné stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo

Kontaktní osoba pro přijímací řízení v Dalovicích: Mgr. Vladimír Zicha, zicha @ iss-cheb.cz, tel. 736 514 081 obrazek

Výsledky přijímacího řízení – oboru Agropodnikání pro školní rok 2018/2019 – 1. kolo

VÝSLEDKY – ke stažení (PDF)

obrazek

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY PRO DENNÍ STUDIUM – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

obrazek

Informace pro uchazeče – obor AGROPODNIKÁNÍ (pro školní rok 2018/2019)

INFORMAČNÍ MATERIÁL

obrazek

Studijní obor AGROPODNIKÁNÍ byl zařazen od 1. září 2018 do oborů, ve kterých budou žáci moci získat krajské stipendium. V současné době platí školní stipendijní program

INFORMACE O SLOUČENÍ ŠKOL

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017, kterým schválilo sloučení Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, a Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 2018 s tím, že Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, se od tohoto data stává nástupnickou organizací a Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace, uplynutím dne 31. prosince 2017 sloučením zaniká.

SOUČASNÍ ŽÁCI DÁLE BUDOU STUDOVAT V DALOVICÍCH. UCHAZEČI BUDOU PŘIJÍMÁNI KE STUDIU DO OBORU AGROPODNIKÁNÍ (2018/2019) DO DALOVIC.

obrazek

obrazek

OBECNÉ INFORMACE K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 2018 na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání PŘÍMÝ VSTUP

Platná legislativa:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č.353/2016 Sb. ze dne 24.října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

  • zákon č. 500/2004 Sb., („správní řád“) ve znění pozdějších předpisů,obrazek

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2017 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2016 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2015 PŘÍMÝ VSTUP

obrazek

INFORMACE O ŠKOLE V ATLASU ŠKOLSTVÍ

AtlasŠkolství - kam na střední školu

tisk, přečteno 35170x