Přijímací řízení


  • aktualizováno – 15. 11. 2018INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽÁKY DO 1. ROČNÍKU OBORU AGROPODNIKÁNÍ 2018/2019

Dokument ke stažení (PDF)

obrazek
Agropodnikání v Chebu od září 2019

Přímý vstup k informacím

obrazek

Ilustrační testy k přípravě na zkoušku uveřejněné stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo

obrazek

obrazek

Studijní obor AGROPODNIKÁNÍ byl zařazen od 1. září 2018 do oborů, ve kterých budou žáci moci získat krajské stipendium. V současné době platí školní stipendijní program

Platná legislativa:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č.353/2016 Sb. ze dne 24.října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

  • zákon č. 500/2004 Sb., („správní řád“) ve znění pozdějších předpisů,obrazek

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2018 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2017 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2016 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2015 PŘÍMÝ VSTUP

obrazek

tisk, přečteno 35570x