Regionální centrum svazu PRO-BIO Severozápad Dalovice


logo_PRO-BIO_SZ Kontakt se zemědělskou veřejností zprostředkovává i nadále spolupráce s tradičním partnerem – Regionálním centrem svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Severozápadní Čechy (učitelé se podílí na poradenské činnosti).

Při škole a jeho Regionálním centrum svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Severozápadní Čechy působí poradenské zemědělské centrum. Poradenství využívá přes 130 zemědělských subjektů z Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje, které obhospodařují přes 60 000 hektarů. Práce poradenského centra spočívá v organizaci odborných seminářů (dotační tituly Mze, rostlinná produkce, chov zvířat, legislativa po vstupu do EU) a v terénním poradenství. Tématy poradenské činnosti pracovníků školy je problematika zemědělství v horských a podhorských oblastech, ekologické zemědělství a ochrana životního prostředí. V letošním roce je podstatná část poradenské práce věnována problémům farem, které se vznikly po vstupu ČR do Evropské unie, hlavně nově koncipovaným dotačním titulům a kontrole jejich dodržování. Poradci – pedagogové školy se podílejí na zpracování projektů pro Operační program rozvoje zemědělství v rámci své odbornosti a Program rozvoje venkova. V současné době byli již úspěšní v několika desítkách projektů, které do regiony přinesly téměř 100 milionů korun pro zemědělce. Odborných seminářů, exkursí i poradenské činnosti se účastní s poradci – učiteli školy, také naši studenti. Práce poradenského centra je financována příspěvky jednotlivých zemědělských podniků a tam, kde je to možné, různými dotačními a grantovými zdroji. Poradenská práce pedagogů školy se rozšířila i mezi neekologické zemědělce. Počet farem využívající naše poradenské aktivity neustále roste. Akreditovaní poradci MZe při škole provádějí poradenskou práci v oblastech Nitrátové směrnice, Welfare v chovu zvířat, Ekologické zemědělství a Optimalizace zemědělského podniku. Ostatní poradenské činnosti směřují do oblasti chovu koní, základní zemědělské legislativy, pěstování plodin pro obnovitelné zdroje energie a další.

Nové internetové stránky RC PRO-BIO Severozápad působícího při SZeŠ Dalovice

RC - Severozápad

chov zvířat v kvalitě BIO chov zvířat v kvalitě BIO

tisk, přečteno 2518x