Zahraniční partneři


Škola má několik přeshraničních partnerů, keří se rovněž podílí na zajištění zejména praktické výuky.

Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Plauen (Amt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Plauen)

• exkurze na odborných akcích zemědělského úřadu
• spolupráce od roku 1997
• možnost studia absolventů SZeŠ na zemědělské škole v Plauen
URL: AMT PLAUEN

Naturpark ERZGEBIRGE/VOGTLAND

• každoroční prázdninový EKOKEMP
URL: NATURPARK


Agrargenossenschaft „Oberes Vogtland“ e.G. Adorf

Zemědělské družstvo v Adorfu obhospodařuje od roku 1996 ekololgicky 1130 ha, z toho je 560 ha orné půdy a 570 ha trvalých travních porostů. Na orné půdě pěstuje družstvo obiloviny, olejniny a pícniny. Základní stádo skotu tvoří 300 kusů krav plus jalovice a telata. Podnik má dlouholeté zkušenosti s prací s mládeží, poskytuje praxe pro žáky odborných učilišť. Dlouhodobě spolupracuje se Zemědělským úřadem v Plauen.
URL: Agrargenossenschaft Oberes Vogtland e.G. Adorf

Naturweidehof Wernitzgrün

Farma Naturweidehof Wernitzgrün se zabývá zemědělskou výrobou a je zaměřena na údržbu trvalých travních porostů, chov masného skotu a koní. Farma je rodinným podnikem.


Tímto děkujeme všem zahraničním partnerům, kteří nám pomáhají zajistit výuku, exkurze, praxe a mimoškolní aktivity školy. – Wir möchten uns herzlich bedanken bei allen Partnern für die lange und gute Zusammenarbeit.

tisk, přečteno 9753x