Informace o škole


Další odkazy:

Informace o studiu

Organizace školního roku 2020/2021

Regionální partneři pro výuku

Zahraniční partneři pro výuku

Školní hospodářství

Školní zahrada

Škola zapojená do projektů

Školský portál Karlovarského kraje
Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

Obrněné brigády 2258/6 350 02 Cheb tel. / fax: 354 408 011, 734 522 684

ID datové schránky: tvbsw8×

e-mail: info (at) iss-cheb.cz

IČ: 00077461 RED IZO: 600170462 IZO: 130002046

č.účtu školy: 21636331/0100

Portál dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji www.dvkk.cz

ředitel školy: Ing. Jan Homolka (homolka @ iss-cheb.cz; mobil: 734 522 598 )

zřizovatel: Karlovarský kraj

Odloučené pracoviště zemědělské školy Dalovice

- obor studia s maturitní zkouškou AGROPODNIKÁNÍ (41–41-M/01) – od 1. 9. 2009 výuka podle ŠVP AGROPODNIKÁNÍ

zástupce ředitele pro odloučené pracoviště Dalovice: Ing. Zdeněk PERLINGER, mobil – 607 103 244, perlinger @ iss-cheb.cz


obrazek

INFORMACE O SLOUČENÍ ŠKOL

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017, kterým schválilo sloučení Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, a Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 2018 s tím, že Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, se od tohoto data stává nástupnickou organizací a Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace, uplynutím dne 31. prosince 2017 sloučením zaniká.

SOUČASNÍ ŽÁCI DÁLE BUDOU STUDOVAT V DALOVICÍCH. UCHAZEČI BUDOU PŘIJÍMÁNI KE STUDIU DO OBORU AGROPODNIKÁNÍ (2018/2019) DO DALOVIC.

Internet ISŠ CHEB

ISŠ Cheb

obrazek

 • ve školním roce 2018/2019 studuje na zemědělské škole v Dalovicích 76 žáků
 • škola má vlastní školní jídelnu, sportoviště a školní hospodářství
 • škola má vlastní koně v Jezdecké stáji Kolová
 • škola je připojena na internet a žáci jej mají možnost využívat i v době mimo vyučování
 • škola má vlastní školní hospodářství (cca 32 ha)
 • škola má pro zajištění učební praxe školní závod – STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o.
 • volitelné jazyky: němčina nebo angličtina
 • během studia žáci získají zdarma řidičské oprávnění skupiny T (traktory) a poté i oprávnění skupiny B (osobní automobil)

obrazek

ŠKOLNÍ ŘÁD – s platností od 1.1.2018

ŠKOLNÍ ŘÁD (soubor ke stažení PDF)
obrazek

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – škola pro zajištění stravování svých žáků využívá služeb společnosti SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o.

logo SCOLAREST

Přímý vstup na stránky SCOLARESTU (objednávkový systém jídla)

V případě potřeby je možné zrušit odběr jídla na daný den do 7.30 hodin na telefonním čísle: 731 438 391


obrazek

UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ – škola nemá vlastní internát, ale všichni naši žáci, kteří nemohou dojíždět denně do školy, využívají služeb centrálního DOMOVA MLÁDEŽE v Karlových Varech na Lidické ulici v Drahovicích
Kontakty a internetové stránky DOMOV MLÁDEŽE – DRAHOVICE
Domov mládeže - Lidická - Karlovy Vary Drahovice


obrazek

obrazek

Škola v souladu se zřizovací listinou je oprávněna provozovat doplňkovou činnost v těchto oblastech:

 • zemědělské práce (provádí se formou příležitostných služeb zahrádkářům a novým majitelům zemědělských pozemků; okolním farmářům)
 • ubytování a poskytování služeb s tím spojených (škola takto spravuje budovu bývalého internátu)
 • pořádání kurzů
COP

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY (COP)

Škola byla v roce 2016 vybrána komisí Ministerstva zemědělství ČR jako jedna ze 30 zemědělských , zahradnických , lesnických a veterinárních škol pro založení Center odborné přípravy (COP). Statut vzniklého CENTRA ODBORNÉ PŘÍPRAVY umožňuje každoročně (až do roku 2020) čerpat z národního dotačního programu 21. COP finanční prostředky na pořízení výukových pomůcek pro obor Agropodnikání. Během těchto let dojte ke kompletní obměně strojového parku, k pořízení moderních technologií, k vybavení laboratoří a k získání učebních pomůcek pro chov koní. Díky modernímu vybavení bude škola při výuce pracovat s nejnovějšími stroji a vybavením, které jsou v současnosti na trhu.

V roce 2016 byly pořízeny tyto stroje – čelní nakladač k novému traktoru Deutz Fahr, secí stroj, disková žací lišta, shrnovač píce, obraceč píce, rozmetadlo průmyslových hnoji, rozmetadlo organických hnojiv, malotraktor s čelním nakladačem a diskový podmítač.

Vznik COP umožní:

 • zlepšení kvality výuky praxe,

 • udržení kontaktu učitelů odborných předmětů s vývojem současné zemědělské techniky,

 • zlepšení přípravy žáků na odborné praxe v zemědělských podnicích,

 • zvýšení možnosti uplatnění absolventů po ukončení studia na SZeŠ Dalovice.

loga

obrazek
skola

obrazek
METEOROLOGICKÁ STANICE

Od 1. listopadu 2017 probíhá pravidelné měření vybraných meteorologických prvků ve školní zahradě. Data jsou k dispozici ne webovém rozhraní.

PŘÍMÝ VSTUP PŘES OBRÁZEK

vstup k datům

tisk, přečteno 45296x