Vítejte na stránkách Střední zemědělské školy Dalovice


Setrvání oboru
Upoutávka na školu

SZeŠ Dalovice přijímá žáky do oboru s maturitní zkouškou AGROPODNIKÁNÍ. Škola reaguje na potřeby regionu – multifunkční zemědělství, rozvoj lázeňství a cestovního ruchu, trvale udržitelné krajiny v naší oblasti, na stále se zvyšující nároky pracovníků v oblasti zakládání a údržby zeleně (zahraniční investoři; rozšiřující se zelené plochy ve městech i na venkově; možnost čerpání dotačních titulů na zakládání a revitalizace zeleně). Do výuky zařazuje tvorbu projektů pro získávání finančních prostředků nejen z EU, ale i z domácích dotačních titulů. V současné době je problematika zemědělství a zahradnictví zařazována průběžně v rámci výuky odborných předmětů, učebních praxí (na školním hospodářství, na smluvních farmách a na školní botanické zahradě) a do individuálních praxí (na smluvních farmách, ve Správě lázeňských parků Karlovy Vary; v MINI ZOO DDM ve Staré Roli apod.).

Pronájem prostor

Na našich stránkách najdete veškeré potřebné informace nejen pro přijetí uchazečů ke studiu, ale i o aktivitách školy, potřebné dokumenty (formuláře), bohatou fotogalerii z akcí školy apod.

Školní budova a areál praxe z letadla

Školní budova a areál praxe z letadla – léto 2006

tisk, přečteno 249929x