Vítejte na stránkách Střední zemědělské školy Dalovice


SZeŠ Dalovice přijímá žáky do oboru s maturitní zkouškou AGROPODNIKÁNÍ. Škola reaguje na potřeby regionu – multifunkční zemědělství, rozvoj lázeňství a cestovního ruchu, trvale udržitelné krajiny v naší oblasti, na stále se zvyšující nároky pracovníků v oblasti zakládání a údržby zeleně (zahraniční investoři; rozšiřující se zelené plochy ve městech i na venkově; možnost čerpání dotačních titulů na zakládání a revitalizace zeleně). Do výuky zařazuje tvorbu projektů pro získávání finančních prostředků nejen z EU, ale i z domácích dotačních titulů. V současné době je problematika zemědělství a zahradnictví zařazována průběžně v rámci výuky odborných předmětů, učebních praxí (na školním hospodářství, na smluvních farmách a na školní botanické zahradě) a do individuálních praxí (na smluvních farmách, ve Správě lázeňských parků Karlovy Vary; v MINI ZOO DDM ve Staré Roli apod.).

upoutávka na PILOT

TAK JSME SE DOČKALI

Od nového školního roku bude k dispozici pro výuku žáků na SZeŠ Dalovice nový moderní traktor DEUTZ FAHR

logo DF TRAKTOR DF

Pronájem prostor

Na našich stránkách najdete veškeré potřebné informace nejen pro přijetí uchazečů ke studiu, ale i o aktivitách školy, potřebné dokumenty (formuláře), bohatou fotogalerii z akcí školy apod.

Školní budova a areál praxe z letadla

Školní budova a areál praxe z letadla – léto 2006

tisk, přečteno 182056x